PasMaarToe trainingen

 

De eisen die aan ondernemers, managers en professionals worden gesteld zijn veelomvattend. Je kunt talentvol en competent zijn, maar wie streeft naar excellent presteren, zal in het dagelijkse functioneren ondervinden dat bepaalde vaardigheden nog ontbreken of verder ontwikkeld moeten worden.

 

Als ondernemer, manager of professional zul je altijd in situaties worden geplaatst of met taken en verantwoordelijkheden worden geconfronteerd die op specifieke onderdelen een gevoel van gemis of onzekerheid oproepen. Om je hierin zekerder te kunnen voelen, optimaal te kunnen presteren en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het excelleren van de organisatie, is het van belang dat deze vaardigheden worden (door)ontwikkeld.

 

PasMaarToe biedt korte en effectieve ééndaagse trainingen in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers. Deze trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, die direct de volgende dag in de eigen praktijksituatie kunnen worden toegepast. Hierbij wordt door PasMaarToe een model gehanteerd waarbij praktijkgericht ‘oefenen en doen’ centraal staat.

 

Kenmerkend voor de PasMaarToe trainingen is het proces:

 

  • De deelnemer krijgt eerst kort de inleidende theorie, de essentials;

  • De deelnemer gaat uitvoerig oefenen en leert de vaardigheden aan;

  • De deelnemer krijgt hulpmiddelen mee die houvast bieden in de dagelijkse praktijk;

  • De volgende dag brengt de deelnemer de vaardigheid merkbaar en ervaarbaar in actie in de eigen praktijk.

Mandev Benelux B.V.

 

 +31 (0) 30 - 692 60 50


  info@mandev-benelux.nl

 

 

 

Sitemap 

Copyright © 2016 Mandev Benelux B.V.

Route

 

Contact

 

Powered by Nederland-Site